Trwa ładowanie...

POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES

Polityka ochrony prywatności McDonald’s – POLSKA

Niniejsza polityka ochrony prywatności opisuje jak McDonald’s Corporation, w tym McDonald’s Polska Sp. z o.o., pozyskuje, wykorzystuje, zabezpiecza i udostępnia informacje dotyczące naszych Gości. Termin Goście obejmuje gości naszych restauracji, osoby korzystające z naszych witryn internetowych i aplikacji mobilnych oraz nawiązujące z nami kontakt w inny sposób.

Wiele z naszych restauracji jest prowadzonych przez franczyzobiorców będących niezależnymi przedsiębiorcami. Niniejsza polityka prywatności nie dotyczy naszych franczyzobiorców lub prowadzonych przez nich witryn internetowych bądź aplikacji mobilnych, które oferują. Aby zapoznać się z zasadami wykorzystania danych osobowych Gości przez tych franczyzobiorców, należy zapoznać się z ich indywidualnymi politykami ochrony prywatności.

Należy pamiętać, że niniejsza polityka ochrony prywatności określa jedynie ogólne ramy dla praktyki postępowania z danymi osobowymi. Gość może uzyskać dodatkowe lub bardziej precyzyjne informacje, szczególnie w momencie przekazywania nam swoich danych osobowych. W przypadku rozbieżności pomiędzy niniejszą polityką ochrony prywatności i takimi dodatkowymi informacjami, obowiązywać będą te ostatnie.

1. Pozyskiwane informacje

Dane osobowe Gości mogą być przez nas pozyskiwane w czasie ich wizyty w naszych restauracjach, korzystania z naszych witryn internetowych lub aplikacji mobilnych („usługi online”) oraz innych sposobów nawiązywania z nami kontaktu. Pozyskiwane przez nas informacje dzielą się na trzy kategorie: (a) informacje, które przekazuje nam Gość; (b) informacje, które pozyskujemy w sposób zautomatyzowany oraz (c) informacje, które uzyskujemy z innych źródeł.

Informacje, które podaje nam Gość, mogą być przez nas zestawiane z informacjami pozyskiwanymi automatycznie oraz z innych źródeł.

Informacje, które podaje nam Gość, mogą być przez nas zestawiane z informacjami pozyskiwanymi automatycznie oraz z innych źródeł.

Informacje, które przekazuje nam Gość

Gość może nam przekazać następujące informacje:

 1. dane umożliwiające identyfikację, takie jak imię i nazwisko, adresy pocztowy oraz e-mail, numer telefonu, datę urodzenia oraz inne informacje kontaktowe – w czasie rejestracji w celu uzyskania dostępu do naszych usług online, logowania się w sieci Wi-Fi, przystąpienia do organizowanego przez nas konkursu lub kontaktowania się z nami telefonicznie lub za pośrednictwem naszych usług online;
 2. informacje transakcyjne, w tym informacje na temat nabywanych przez Gościa produktów, cen, sposobów płatności oraz szczegółów płatności;
 3. informacje na temat konta Gościa, takie jak nazwa użytkownika oraz hasło (lub inne identyfikujące Gościa informacje) wykorzystywane w celu uzyskania dostępu do naszych usług online lub zakupu bądź wykorzystania naszych produktów i usług;
 4. dane profilowe, w tym produkty i usługi, które Gość preferuje lub godziny, w których nas zwykle odwiedza; oraz
 5. inne informacje osobiste przekazywane nam przez Gościa podczas kontaktu z nami.

Pozyskiwanie informacji w sposób zautomatyzowany

Do pozyskiwania informacji z komputera lub urządzenia mobilnego Gościa, kiedy odwiedza on nasze restauracje, korzysta z usług online lub z technologii wykorzystywanych w restauracjach, możemy korzystać z metod automatycznych. Metody automatyczne mogą obejmować ciasteczka (cookies), lokalne obiekty wspólne (LSO) oraz sygnalizatory sieciowe (web beacons). Poniżej przedstawiamy więcej informacji na temat ciasteczek oraz innych metod.

Możemy pozyskiwać następujące informacje o naszych Gościach:

 1. adres protokołu internetowego (IP);
 2. system operacyjny i rodzaj przeglądarki internetowej komputera lub urządzenia mobilnego;
 3. typ urządzenia mobilnego i jego ustawienia;
 4. identyfikator UDID lub numer identyfikacyjny MEID urządzenia mobilnego;
 5. numery seryjne urządzenia i komponentów;
 6. identyfikatory reklamy (przekładowo IDFA i IFA) lub podobne;
 7. aplikacja lub witryna odsyłająca (która Gościa do nas doprowadziła);
 8. aktywność online na innych witrynach, aplikacjach lub mediach społecznościowych;
 9. komunikacja z nami lub na nasz temat w mediach społecznościowych; oraz
 10. aktywności związane ze sposobem korzystania z naszych usług online, takie jak strony odwiedzane przez Gościa na naszych witrynach lub aplikacjach mobilnych.

Nasze usługi online i technologie wykorzystywane w restauracjach umożliwiają nam pozyskiwanie informacji określających precyzyjną lokalizację urządzenia mobilnego lub komputera Gościa dzięki geolokalizacji oraz technologii takich jak GPS, Wi-Fi, Bluetooth lub metoda określania odległości od masztu sieci telefonii komórkowej. Dla większości urządzeń mobilnych i systemów komputerowych, Gość może wycofać pozwolenie na pozyskiwanie przez nas tych informacji korzystając z ustawień urządzenia lub przeglądarki internetowej. W przypadku pytań odnośnie sposobu zablokowania pozyskiwania przez nas informacji na temat lokalizacji Gościa, zalecamy kontakt z dostawcą usług telefonii komórkowej dla urządzenia mobilnego, producentem tego urządzenia lub dostawcą przeglądarki internetowej Gościa. W przypadku niektórych usług online oraz technologii wykorzystywanych w restauracjach, brak dostępu do informacji na temat lokalizacji Gościa może uniemożliwiać ich prawidłową pracę. Jeżeli Gość chciałby usunąć pozyskane przez nas informacje na temat jego lokalizacji, prosimy o kontakt na adres pocztowy, adres e-mail lub na numer telefonu podany poniżej. Przepisy prawa mogą wymagać od nas zachowania określonych informacji.

Pozyskiwanie informacji z innych źródeł

Możemy pozyskiwać informacje na temat Gości od innych firm i organizacji. Możemy także gromadzić informacje, które są publicznie dostępne. Przykładowo możemy pozyskiwać informacje na temat Gości w czasie, kiedy kontaktują się z nami za pośrednictwem mediów społecznościowych.

2. Wykorzystanie pozyskanych informacji

Pozyskiwane przez nas informacje mogą być wykorzystywane w celu:

 1. realizacji zleceń i zamówień Gości oraz do obsługi płatności za nasze produkty i usługi;
 2. informowania Gości o naszych produktach i usługach, konkursach, ofertach, akcjach promocyjnych lub imprezach okolicznościowych, które naszym zdaniem mogą ich zainteresować (o ile Gość udzieli nam na to dodatkowej zgody);
 3. informowania Gości o produktach i usługach współpracujących z nami firm (o ile Gość udzieli nam na to dodatkowej zgody);
 4. kontaktowania się z Gośćmi w sprawie zamówień, zakupów, rozliczeń, próśb, pytań oraz uwag;
 5. personalizacji obsługi Gości w naszych restauracjach w ramach usług online;
 6. zarządzania naszą działalnością, w tym tworzenia nowych produktów i usług, prowadzenia badań konsumenckich oraz oceny efektywności naszej sprzedaży, marketingu oraz reklamy;
 7. obsługi, zarządzania oraz ulepszania naszych produktów, ofert, promocji oraz usług online oraz innych technologii;
 8. zabezpieczenia się przed, wykrywania oraz przeciwdziałania oszustwom i innym przestępstwom oraz roszczeniom; oraz
 9. zastosowania się do przepisów obowiązującego prawa.

Informacje pozyskane o Gościach mogą być też wykorzystywane w innych celach, o których informujmy Gości w czasie ich pozyskiwania lub w związku z którymi występujemy do Gości o udzielenie zgody.

3. Udostępnianie pozyskanych informacji

Nie sprzedajemy danych osobowych Gości i udostępniamy je wyłącznie w sposób opisany w niniejszej polityce ochrony prywatności.

Informacje o naszych Gościach mogą być przez nas udostępniane tym, którym są one niezbędne (need-to-know basis) w Rodzinie McDonald's. Rodzina McDonald's obejmuje McDonald’s Corporation, podmioty powiązane, zależne oraz naszych franczyzobiorców. Członkowie Rodziny McDonald’s otrzymujący od nas te informacje są uprawnieni do korzystania z nich oraz ich ujawniania wyłącznie zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki ochrony prywatności.

Informacje na temat Gości możemy ujawniać naszym kontrahentom świadczącym na nasze zlecenie usługi, takie jak realizacja zamówień, zapewnienie usług przetwarzania danych oraz obsługi IT, obsługi promocji, konkursów, losowań nagród i loterii, prowadzenie badań i analiz oraz personalizacja obsługi Gościa w McDonald’s. Kontrahenci ci nie są uprawnieni do korzystania z tych informacji lub ujawniania ich w jakichkolwiek innych celach niż świadczenie usług w naszym imieniu.

Z powodów strategicznych lub innych powodów biznesowych możemy podjąć decyzję o zbyciu lub przeniesieniu całości lub części naszego przedsiębiorstwa. W ramach tego zbycia lub przeniesienia możemy przekazać pozyskane i przechowywane przez nas informacje, w tym dane osobowe, osobom lub podmiotom zaangażowanym w tę transakcję.

W niektórych sytuacjach możemy udostępnić informacje, które nie identyfikują bezpośrednio Gościa. Przykładowo możemy udostępnić anonimowe dane statystyczne w formie zagregowanej na temat korzystania przez Gości z naszych usług online. Możemy też połączyć informacje na temat danego Gościa z informacjami na temat innych Gości i udostępnić je w sposób, który nie pozwala na skojarzenie ich z konkretną osobą.

Jesteśmy uprawnieni do korzystania z informacji i udostępniania ich w zakresie wymaganym dla wypełnienia wszelkich przepisów prawa, regulacji lub nakazów prawnych, ochrony naszych usług online oraz technologii wykorzystywanych w restauracjach, dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi, ochrony praw, interesów i bezpieczeństwa naszej organizacji, pracowników lub franczyzobiorców bądź członków społeczeństwa albo w związku z dochodzeniem w sprawie oszustwa lub innych przestępstw bądź naruszeń naszych zasad wewnętrznych. Takie przetwarzanie informacji będzie zgodne z przepisami obowiązującego prawa/p>

4. Zasady ochrony prywatności dzieci

Jesteśmy świadomi tego, jak ważna jest ochrona prywatności naszych Gości w czasie korzystania przez nich z naszych usług online. Szczególny nacisk kładziemy na ochronę prywatności dzieci odwiedzających nasze witryny lub korzystających z usług online. Niniejszy pkt. 4 (zasady ochrony prywatności dzieci) omawia kwestię użytku, jaki robimy z danych osobowych pozyskiwanych od dzieci w wieku poniżej 13 lat w czasie korzystania przez nie z naszych usług online.

A. Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Na naszych witrynach oferujemy szereg rozrywek dla dzieci, takich jak gry czy kolorowanki, w z związku z którymi dzieci nie muszą przekazywać żadnych informacji. Czasami jednak – i tylko jeżeli jest to konieczne – w ramach danej aktywności możemy poprosić dziecko o podanie informacji, takich jak adres e-mail, adres pocztowy lub numer telefonu.

A oto dwa przykłady pozyskiwanych przez nas informacji.

 1. Możemy poprosić dziecko o podanie swojego adresu e-mail, aby móc przekazać informację o wygranej lub przegranej w konkursie, losowaniu nagród lub loterii. W takiej sytuacji do kontaktu użyjemy podanego adresu e-mail. Adresu tego nie zachowujemy po tym, jak spełni on już swoja funkcję, ani będziemy z niego korzystać w jakimkolwiek innym celu.
 2. Możemy pozyskać adres e-mail dziecka w celu udzielenia odpowiedzi na przekazaną nam jednorazową prośbę, jak na przykład o przesłanie wygaszacza ekranu. W takim przypadku e-mail zostanie usunięty z naszego systemu bezzwłocznie po spełnieniu prośby, jak również nie będziemy z niego korzystać w jakimkolwiek innym celu.

Bez zgody rodzica lub opiekuna od dziecka w wieku poniżej 13 lat nie pozyskujemy żadnych innych danych osobowych. Jeżeli zgoda ta będzie nam potrzebna, poprosimy o podanie adresu e-mail, aby poinformować, w jaki sposób wykorzystujemy informacje oraz uzyskać zgodę rodzica lub opiekuna na pozyskanie informacji od dziecka.

Do dziecka będziemy się zwracać wyłącznie o podanie informacji, które są z uzasadnionych względów wymagane, aby umożliwić mu wzięcie udziału w danej aktywności.

B. W jakich celach przetwarzamy pozyskane dane osobowe?

Z adresu e-mail podanego nam przez dziecko będziemy korzystać w celu udzielenia odpowiedzi na przekazane nam prośby oraz poinformowanie o wygranej lub przegranej w konkursie, losowaniu nagród lub loterii, w której dziecko brało udział. Na adres e-mail rodzica lub opiekuna prześlemy informację o tym, w jaki sposób wykorzystujemy dane osobowe lub wystąpimy o zgodę.

C. W jakich sytuacjach udostępniamy dane osobowe?

O ile jest to z uzasadnionych względów wymagane, w następujących okolicznościach możemy udostępniać dane osobowe dziecka innym osobom lub organizacjom.

 1. W przypadku potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa i spójności naszych usług online.
 2. W celu podjęcia środków ostrożności pozwalających uniknąć poniesienia odpowiedzialności.
 3. Jeżeli ujawnienia informacji wymagają od nas przepisy prawa lub nakazy organów państwowych.
 4. Kiedy uznamy, że ujawnienie informacji jest niezbędne lub właściwe w celu zapobieżenia szkodzie na zdrowiu lub stratom finansowym.
 5. W przypadku dochodzenia prowadzonego w związku z podejrzeniem lub popełnieniem przestępstwa.

Dane osobowe dziecka możemy ujawnić również kontrahentom (świadczącym usługi na nasze zlecenie). Usługi te mogą obejmować hosting naszych stron www, świadczenie obsługi technicznej, wypełnianie próśb otrzymywanych od Gości lub obsługa konkursów, losowań nagród lub loterii. Nie zezwalamy naszym kontrahentom na ujawnianie przekazanych im informacji, chyba że jest to konieczne do świadczenia zleconych im przez nas usług.

D. Wnioski rodziców w sprawie ochrony prywatności dzieci

Rodzice lub opiekunowie dzieci, od których uzyskaliśmy dane osobowe, mają wgląd do tych danych (o ile nie zostały one usunięte) i mogą wystąpić do nas z wnioskiem o ich usunięcie, jeśli tego jeszcze nie uczyniliśmy. Rodzice lub opiekunowie dzieci mogą odmówić wydania zgody na dalsze pozyskiwanie przez nas danych osobowych swoich dzieci, nawet jeśli wcześniej nam takiej zgody udzielili. W tym celu należy skontaktować się z nami telefonicznie, e-mailem lub listownie (nasze dane kontaktowe podano poniżej).

E. Z kim należy się kontaktować w kwestiach dotyczących ochrony prywatności dzieci?

Zalecamy rodzicom lub opiekunom regularne kontrolowanie i nadzorowanie aktywności on-line ich dzieci. W przypadku pytań odnośnie praktyki ochrony prywatności dzieci, prosimy o kontakt na poniższy adres e-mail.

5. Wybrane opcje

Jeżeli Gość wyraził zgodę na otrzymywanie od nas informacji marketingowych, może ją następnie odwołać wybierając opcję rezygnacji znajdującą się w każdej wysyłanej przez nas informacji tego typu. Generalnie w profilu usług online Gościa, w preferencjach komunikacyjnych, znajdują się instrukcje dotyczące rezygnacji z otrzymywania informacji - 6 - marketingowych. Zmiana preferencji komunikacyjnych może być również możliwa w ustawieniach urządzenia mobilnego. Gość może także zrezygnować z otrzymywania informacji kontaktując się z nami na adres, adres e-mail lub numer telefonu podany poniżej. Jeżeli Gość zrezygnuje z otrzymywania od nas informacji marketingowych, mogą być do niego nadal wysyłane komunikaty dotyczące transakcji, założonych u nas kont oraz konkursów, losowań nagród lub loterii, w których Gość bierze udział. Rezygnacja z jednej formy komunikacji nie oznacza rezygnacji z innych form komunikacji. Dla przykładu, rezygnując z otrzymywania emaili marketingowych, Gość może nadal otrzymywać SMS-y marketingowe – o ile wyraził wcześniej chęć ich otrzymywania. Należy także pamiętać, że w przypadku otrzymywania wiadomości od restauracji McDonald’s działającej na zasadach franczyzy, rezygnacji należy dokonać bezpośrednio u franczyzobiorcy.

Bez zgody Gościa nie ujawniamy jego danych osobowych osobom trzecim w ich bezpośrednich celach marketingowych. Po przekazaniu Gościowi zawiadomienia w tej sprawie oraz otrzymaniu jego zgody, dane osobowe zostaną przez nas ujawnione w sposób wskazany przez Gościa.

Dane osobowe Gościa przechowujemy przez czas niezbędny do zrealizowania zadań określonych w niniejszej polityce ochrony prywatności oraz wypełnienia zasad naszej polityki przechowywania dokumentacji (chyba że z przepisów prawa wynika dłuższy okres).

Gość sprawuje kontrolę nad swoimi danymi osobowymi przekazanymi nam w związku z usługami online. Jeżeli w dowolnym czasie powstanie konieczność poprawienia zgromadzonych przez nas danych osobowych Gościa, należy skontaktować się z nami pod adresem, adresem e-mail lub numerem telefonu wskazanym poniżej.

6. Korzystanie z naszych usług online oraz innych technologii

Zarówno my, jak i nasi kontrahenci świadczący usługi na nasze zlecenie, możemy korzystać z ciasteczek, sygnalizatorów sieciowych i innych podobnych technologii w ramach naszych usług online oraz w innych obszarach związanych z naszą działalnością, takich jak reklama internetowa, do pozyskania informacji oraz zapewnienia naszym Gościom usług lub produktów, którymi są zainteresowani.

Ciasteczka i analogiczne technologie

Ciasteczko (cookie) jest małym plikiem tekstowym, który zostaje umieszczony w przeglądarce lub na urządzeniu użytkownika Internetu w celu zapamiętania lub uzyskania informacji na temat tego użytkownika.

Sygnalizator sieciowy (web beacon) to mały obiekt lub obraz osadzony w witrynie internetowej, aplikacji lub e-mailu, używany do śledzenia aktywności użytkownika w sieci. Czasami są one także nazywane pikselami lub tagami.

Należy pamiętać, że:

 1. W przypadku korzystania z usług online Gościowi może zostać przyporządkowane ciasteczko.
 2. Pewne funkcje, które oferujemy, są dostępne wyłącznie w oparciu o ciasteczka i analogiczne technologie.
 3. Możemy korzystać zarówno z ciasteczek sesyjnych (na czas wizyty Gościa na stronie), jak i trwałych (aktywnych przez określony czas) i na podobnych zasadach z analogicznych technologii służących śledzeniu aktywności użytkownika w sieci
 4. W ramach oferowanych usług online i innych obszarów związanych z naszą działalnością możemy korzystać z sygnalizatorów sieciowych.

Ciasteczka, sygnalizatory sieciowe i inne analogiczne technologie umożliwiają nam pozyskiwanie informacji w celach opisanych w niniejszej polityce ochrony prywatności. Możemy także łączyć informacje pozyskane z wykorzystaniem tych technologii z informacjami na temat Gościa, które zostały zgromadzone innymi metodami opisanymi w niniejszym dokumencie.

Technologie te możemy wykorzystywać, aby:

 1. precyzyjnie zidentyfikować Gościa lub jego urządzenie;
 2. umożliwić Gościowi dostęp i korzystanie z naszych usług online, gdzie bez nich nasze usługi online mogłyby nie działać prawidłowo;
 3. doskonalić nasze produkty i usługi;
 4. pomóc nam w monitorowaniu efektywności (np. ruchu w sieci, błędów, czasu ładowania stron, sekcji witryn cieszących się popularnością itd.) naszych usług online;
 5. zapamiętać Gościa, dla jego wygody, kiedy ten korzysta z naszych usługi online;
 6. umożliwić personalizację obsługi Gościa;
 7. przedstawić Gościowi ofertę handlową w oparciu o reklamę celowaną; oraz
 8. w innych celach opisanych w niniejszej polityce ochrony prywatności w części „Wykorzystanie pozyskanych informacji”.

Przykładowo, możemy korzystać z określonych technologii w celu określenia, czy Gość otworzył wiadomość e-mail lub kliknął na link w niej umieszczony, w jaki sposób Gość korzysta ze stron i treści zawartych w naszych aplikacjach mobilnych lub czy Gość kliknął na reklamę internetową McDonald’s.

Zarówno my, jak i inne podmioty (takie jak nasze sieci reklamowe) mogą wykorzystywać te technologie do pozyskiwania informacji na temat aktywności internetowej Gościa, na przestrzeni czasu oraz na witrynach i urządzeniach osób trzecich oraz w czasie korzystania z naszych usług online, do dalszej personalizacji obsługi Gościa.

Aby nie otrzymywać ciasteczek w ogóle lub aby przeglądarka internetowa informowała o otrzymaniu ciasteczka należy skorzystać z ustawień używanej przeglądarki internetowej. Wejdź do sekcji „Pomoc” w przeglądarce internetowej, aby dowiedzieć się, jak zmienić preferencje dotyczące ciasteczek. W przypadku dezaktywacji wszystkich ciasteczek, Gość może nie móc korzystać z wszystkich funkcji dostępnych na danej witrynie.

Opcja „Nie śledź”

Niektóre z nowszych przeglądarek internetowych mogą posiadać opcję „Nie śledź” (ang. „Do Not Track”), której wybranie powoduje przesłanie do odwiedzanych witryn internetowych informacji, że użytkownik nie życzy sobie śledzenia jego aktywności w sieci. Aktualnie McDonald’s nie odpowiada na otrzymany sygnał „Nie śledź”, ponieważ jednolity standard techniczny w tym zakresie nie został jeszcze opracowany. Analizujemy nowe technologie i możemy przyjąć określony standard jako obowiązujący w momencie, kiedy standard taki powstanie.

W przypadku, gdy nasze usługi online zawierają materiał wideo, możemy śledzić oglądane przez Gościa materiały wideo. Gość wyraża zgodę na śledzenie przez nas materiałów wideo oferowanych w ramach usług online lub mediów społecznościowych osób trzecich zgodnie z obowiązującymi przepisami albo do momentu wycofania tej zgody. /p>

Reklama celowana

W czasie korzystania przez Gościa z usług online, my (jak również nasi kontrahenci, którzy nas obsługują) możemy pozyskiwać informacje na temat aktywności Gościa, aby móc mu zapewnić reklamę dostosowaną do jego konkretnych zainteresowań.

W związku z faktem, że współpracujemy z sieciami reklamowymi, Gość może spotkać pewne reklamy McDonald’s na innych witrynach. Sieci reklamowe pozwalają nam na dostosowanie wysyłanych do Gościa informacji do jego konkretnych zainteresowań, do innych związanych z nim informacji oraz do dokonania ich selekcji na zasadach kontekstowych. Sieci reklamowe śledzą aktywność Gościa w sieci na przestrzeni czasu zbierając informacje za pomocą ciasteczek, sygnalizatorów sieciowych, oraz dzienników serwerów sieciowych. Sieci reklamowe wykorzystują te informacje, aby zaadresować do Gościa reklamy, które mogą go szczególnie zainteresować. Sieci reklamowe, z którymi współpracujemy, mogą gromadzić informacje na temat wizyt Gościa na witrynach internetowych należących do danej sieci reklamowej, takie jak informacje na temat przeglądanych stron i oglądanych reklam oraz sposobu korzystania przez Gościa z witryn internetowych. Informacje te wykorzystujemy zarówno w ramach naszych usług online, jak również na witrynach osób trzecich, które należą do sieci reklamowych, aby móc zaprezentować Gościowi reklamy dostosowane do jego zainteresowań oraz ocenić skuteczność naszych działań marketingowych.

Aby zrezygnować z otrzymywania reklamy celowanej, należy odwiedzić www.aboutads.info/choices lub www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp. W przypadku rezygnacji, Gość nadal będzie otrzymywał reklamy, lecz nie będą one dostosowane do jego zainteresowań.

7. Linki do innych stron i mediów społecznościowych

Nasze usługi online mogą zawierać linki do witryn internetowych, które nie są prowadzone przez nas, lecz przez osoby trzecie. W przypadku wejścia na stronę z linka, Gość powinien zapoznać się z polityką ochrony prywatności danej witryny, warunkami korzystania z niej oraz innymi obowiązującymi politykami i zasadami. Nie ponosimy odpowiedzialności za zasady obowiązujące i praktyki stosowane przez osoby trzecie. Do wszelkich informacji przekazywanych przez Gościa tym podmiotom stosują się przyjęte przez nie polityki ochrony prywatności, warunki korzystania z witryny oraz inne zasady.

Nasze usługi online mogą również zawierać aplikacje, narzędzia, elementy kontrolne (widgets) oraz wtyczki innych podmiotów, takie jak np. przyciski polubienia Facebooka, które również mogą wykorzystywać zautomatyzowane metody pozyskiwania informacji na temat korzystania z tych funkcji przez Gościa. Podmioty te mogą wykorzystywać informacje o Gościu zgodnie z własnymi politykami i zasadami.

8. Bezpieczeństwo informacji

Kładziemy ogromny nacisk na podejmowanie odpowiednich środków w celu zapewnienia bezpieczeństwa przechowywanych danych osobowych Gości. Nasze procedury techniczne, administracyjne i fizyczne są zaprojektowane tak, aby zabezpieczać dane osobowe przed przypadkową, niezgodną z prawem lub nieuprawnioną utratą, dostępem, ujawnieniem, wykorzystaniem, ingerencją lub zniszczeniem. Mimo podejmowanych wysiłków mających na celu ochronę naszych systemów informatycznych, w przypadku żadnej witryny internetowej, aplikacji mobilnej, systemu komputerowego lub przekazywania informacji za pośrednictwem Internetu lub innej sieci publicznej nie można zagwarantować 100% bezpieczeństwa.

9. Przechowywanie danych osobowych

Pozyskane dane osobowe przechowujemy przez okres niezbędny dla wypełnienia celów określonych w niniejszej polityce ochrony prywatności oraz zgodnie z obowiązującymi w McDonald’s zasadami przechowywania dokumentacji, o ile przepisy prawa nie wymagają lub nie dopuszczają przechowywania ich przez dłuższy okres.

10. Międzynarodowe przekazywanie danych

McDonald’s jest korporacją globalną, której procesy biznesowe, struktury kierownicze oraz systemy techniczne przekraczają granice państw. W związku z tym możemy udostępniać informacje o Gościach w ramach Rodziny McDonald’s oraz przekazywać je do różnych krajów świata, w których prowadzimy naszą działalność, w tym poza granice Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Takie przypadki przekazywania informacji będą miały miejsce w związku ze sposobami ich wykorzystania określonymi w niniejszej polityce ochrony prywatności oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

11. Zmiany niniejszej polityki ochrony prywatności

Niniejsza polityka ochrony prywatności obowiązuje od dnia podanego na jej wstępie. Do niniejszej polityki możemy okresowo wprowadzać zmiany. Jeżeli to nastąpi, zamieścimy tu zmienioną wersję polityki ochrony prywatności, modyfikując odpowiednio datę wskazaną na jej wstępie jako „Ostatnia aktualizacja” (dzień wejścia w życie). Należy tu regularnie zaglądać, aby móc zapoznać się z najaktualniejszą wersją niniejszej polityki.

12. Jak się z nami skontaktować?

Poniżej nasze dane kontaktowe, w przypadku potrzeby kontaktu z nami w związku z niniejszą polityką ochrony prywatności:

Privacy at McDonald's - Dept. 282
2915 Jorie Boulevard
Oak Brook, IL 60523, USA
(800) 244-6227
contact.privacy@us.mcd.com

Mogą się Państwo z nami również skontaktować po adresem:
McDonald’s Polska Sp. z o.o.
ul. Marynarska 15
02-674 Warszawa
+48 22 211 58 00
ochrona.prywatnosci@pl.mcd.com

Ostatnia aktualizacja: 25 września 2017 r.