Trwa ładowanie...

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

FUNDACJA RONALDA McDONALDA

Fundacja Ronalda McDonalda to organizacja pożytku publicznego koncentrująca się na działaniach służących dzieciom i rodzinom. Kierując się hasłem „By rodzina mogła być razem”, Fundacja wspiera rodziny zmagające się z ciężką, długotrwałą chorobą dziecka. Z myślą o bliskich małych pacjentów w Centrum Zdrowia Dziecka oraz w szpitalu pediatrycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego powstały Pokoje Rodzinne Ronalda McDonalda. Umożliwiają one odpoczynek w domowej atmosferze i dają wytchnienie od szpitalnych warunków.

W październiku br. nastąpiło otwarcie Domu Ronalda McDonalda – największego jak dotychczas projektu fundacji. Jest to hotel wybudowany z myślą o rodzicach i opiekunach dzieci leczonych w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie. Ten nowoczesny i przyjazny dla mieszkańców obiekt zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie szpitala jest dla swoich gości całkowicie bezpłatny.

 

Fundacja od lat prowadzi też program bezpłatnych, profilaktycznych badań USG małych dzieci. Badania te odbywają się w specjalistycznym ambulansie, który jeździ do miejscowości w całej Polsce. Do tej pory przebadano w ten sposób ponad 40 000 dzieci. Wiele z nich trafiło do specjalistów z powodu wcześniej niezdiagnozowanych nieprawidłowości i schorzeń wykrytych w czasie badania na pokładzie ambulansu Fundacji.

Innym fundacyjnym programem są szkolenia lekarzy pierwszego kontaktu i rodzinnych z zakresu rozpoznawania wczesnych symptomów nowotworowych oraz organizacja konferencji dla onkologów dziecięcych i finansowanie wydawnictw książkowych z tego zakresu.

Więcej o działalności fundacji można znaleźć na www.frm.org.pl i jej profilu na Facebooku.

ŚRODOWISKO

McDonald’s Polska w ramach działań z zakresu ochrony środowiska realizuje ogólnopolski program redukcji emisji CO2 we wszystkich restauracjach korporacyjnych i licencyjnych. Partnerami projektu są kluczowi dostawcy McDonald’s. W stosunku do roku bazowego (2012) osiągnięta została redukcja emisji w wysokości 27%.
McDonald’s od 2015 roku wykorzystuje certyfikowaną energię ze źródeł odnawialnych (energia zielona) w restauracjach na terenie całego kraju.
McDonald’s wprowadził transport mieszany (kolejowy) w logistyce swoich produktów oraz realizuje program redukcji zużycia wody w restauracjach McDonald’s.
Obecnie firma prowadzi test systemu fotowoltaicznego produkcji energii w restauracji sieci w Brwinowie.


ISO 14001:2004

McDonald’s Polska już ponad dekadę temu, jako pierwsza firma w Polsce, otrzymał Certyfikat Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodny z normami ISO 14001:2004. Kolejne audyty okresowe potwierdzają, że ochrona środowiska jest w firmie traktowana priorytetowo. Recykling odgrywa coraz większą rolę w zagospodarowywaniu odpadów.

 

RESTAURACJE

McDonald’s Polska prowadzi w swoich restauracjach na terenie całego kraju segregację odpadów z kuchni, zaplecza oraz sali jadalnej. Firma od lat prowadzi również ogólnopolski projekt pełnego zagospodarowania i ponownego wykorzystania zużytego oleju smażalniczego. Jest on w całości odbierany i przerabiany w rafinerii na paliwo biodiesel.


OPAKOWANIA

Wszystkie opakowania w McDonald’s są produkowane na bazie papieru i kartonu. Natomiast opakowania zbiorcze są wykorzystywane ponownie (np. kosze na bułki) lub poddawane recyklingowi (np. kartony). Od 2002 r. McDonald's Polska współpracuje z Polskim Systemem Recyklingu Organizacją Odzysku. Podmiot ten wspiera i umożliwia sprawne, a jednocześnie optymalne z punktu widzenia ekologii oraz ekonomii wywiązywanie się ze zobowiązań w zakresie odzysku i ponownego przetworzenia odpadów opakowaniowych.

BEZPIECZNA JAZDA

„Bezpieczna Jazda. Karta rowerowa – moje pierwsze prawo jazdy” to powstały z inicjatywy McDonald’s Polska program edukacyjny organizowany od szeregu lat pod patronatem Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Komendy Głównej Policji. Program ten jest skierowany do uczniów klas IV szkół podstawowych. Jego celem jest propagowanie wśród dzieci wiedzy na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym, kreowanie mody na bezpieczną jazdę na rowerze oraz powszechne używanie elementów odblaskowych. Organizatorzy stworzyli „Bezpieczną Jazdę” jako odpowiedź na problem społeczny, jakim są wypadki drogowe z udziałem dzieci.

Szkoły, które zadeklarują udział programie, otrzymują nieodpłatnie materiały dydaktyczne – przygotowane przez ekspertów i zaakceptowane przez Ministerstwo Edukacji skrypty dla nauczycieli oraz zeszyty ćwiczeń dla uczniów. Prowadzone z ich wykorzystaniem zajęcia z wychowania komunikacyjnego stanowią doskonałą platformę nauczania przepisów ruchu drogowego i kształtowania świadomych postaw jego najmłodszych uczestników. Dodatkowo każdy uczeń uczestniczący w programie otrzymuje pakiet składający się z kamizelki i opaski odblaskowej.

Do tej pory we wszystkich 7 edycjach wzięło udział ponad 100 000 dzieci. Program w całości finansuje McDonald’s Polska.

Więcej informacji na stronie www.bezpiecznajazda.com.pl